TİP 3Lorex Dezenfekten

Kümes Hayvanları, Büyükbaş Ve Küçükbaş Hayvanların, Bulunduğu, Taşındığı Yer, Yüzey, Kullanılan Alet, Ekipmanlarında Oluşan Bakteri, Virüs, Mantar Vb. Mikroorganizmaların Yok Edilmesinde Kullanılır.

2017/99
Sağlık Bakanlığı Onaylı

akburan kimya

LOREX DEZENFEKTANI hidrojen peroksit ve kolloidal gümüş kullanılarak üretilen yeni nesil konsantre dezenfektan sıvısıdır. İçeriği bakımından benzersiz ve en ileri teknoloji ile üretilmiş yüksek stabilite hidrojen peroksit içermektedir. Gümüş iyonu yerine, nano teknoloji kullanılarak elektriksel yük içermeyen, nano büyüklükte metal gümüş içeren, doğaya ve insana saygılı, kalıntı bırakmayan ve her şartta en iyi şekilde çalışan, uygulandığı her yerde uzun süre etkinlik sağlayan dezenfektandır. Muadil dezenfektanlar içerisinde en ekonomik olma özelliğine sahiptir.

DEZENFEKTAN OLARAK "HİDROJEN PEROKSİT":

Hidojen peroksit yapısı gereği dezenfekte işlemlerinde maximum verim sağlar. Etki güçlerine göre yüksek seviye, orta seviye ve düşük seviye olarak 31 e ayrılan dezenfektan gruplarından yüksek seviye grubuna dahil olan bir dezenfektandır. Bu gurup dezenfektanlar genellikle bakteri endosporları hariç mikroorganizmaların tümünü yarım saat içerisinde veya uygulanan doza bağlı olarak daha kısa sürede öldürebilmektedir.

DEZENFEKTAN OLARAK "GÜMÜŞ":

Gümüşün tedavi edici ve dezenfektan olarak kullanımı eski Arap, Mısır ve Yunan medeniyetlerine kadar gitmekle beraber, eski Çin ve Hindistan kültürlerinde de rastlanılmaktadır. Ancak antibiyotiklerin keşfi ile beraber gümüşün sağlık sistemleri içinde bu kadar yoğun kullanımında bir gerileme görülmüştür. LOREX DEZENFEKTANI da gümüş konsantrasyonu 0,01 mg/ 1 L) düzeyinde tutulmuş olup kullanımda seyreltmeyle birlikte çok daha düşük miktarlara inmektedir. Doğal olarak hem insan sağlığına hemde çevreye herhangi bir tehlikeli etkisi bulunmamaktadır. Gümüş iyonları mikroorganizmanın hücre duvarına tutunarak ilgili mikroorganizmanın hücre metobolizmasını değiştirerek enzimin -SH gurubuna bağlanıp mikroorganizmanın gelişimini durdurur.

DEZENFEKTAN OLARAK "KOLLOİDAL GüMüş VE HİDROJEN PEROKSİT":

Bu etkili kombinasyon, mikroorganizmaların DNA larını ve hücre duvarlarını değiştirmek ve solunum enzim sistemlerini baskılamak sureti ile mikroorganizmalar üzerine direkt öldürücü etki oluşturmaktadır. Gümüşün hidrojen peroksit içindeki varlığı ile artan bakterisidal güç, dezenfeksiyon işlemlerinde maksimum etkiyi göstermektedir.

ÖZELLİKLER
 • Sağlık Bakanlığılnda 2017/99 numaralı biyosidal ruhsatlı üründür.
 • Aktif oksijen bazlıdır, kolloidal gümüş ile stabilize edilmiş hidrojen peroksit içerir.
 • Yüksek düzeyde dezenfeksiyon sağlar.
 • Geniş etki spektrumuna sahiptir.
 • Bakterisidal, virusidal, sporosidal, fungusidal, amibisidal etkilidir.
 • Stabildir ve depo etkilidir.
 • Renksiz ve kokusuzdur.
 • %99,91 dan fazla biyolojik olarak yıkımlanır.
 • Çevrede kalıntı bırakmaz.
 • Düşük dozlarda yüksek düzeyde etkilidir.
 • Doğaya ve insana dost dezenfektandır.
 • Kalıntı bırakmaz.
 • Bozunma ürünü su ve oksijendir.
 • Durulama gerektirmez. Durulama ile gelebilecek kirlilik önlenmiş olur.
 • Konsantre ve ekonomik olup, farklı ürünler için stok maliyetini minimuma indirger.
 • Güçlü etkili ve güvenli bir dezenfektandır. Konsantre dezenfektan olup ekonomiktir.
 • Spreyleme aletleri, El pompası, El ulv cihazı, Dozajlama pompası vb aletlerle kullanıma uygundur.
 • Boru sistemlerinde tam dezenfeksiyon sağlar.
 • Biyofilm tabakasına ve lejyonellaya karşı etkilidir.
 • Test stripleri ile anında ölçüm yapılabilir.
ETKİ ALANI

Sağlık Bakanlığı dezenfektanları 5 tip altında toplamış olup, LOREX DEZENFEKTAN aşağıdaki tipleri ihtiva eder. Tip 3 (Veterinerlik, hayvanların tutulduğu, taşındığı ve yaşadığı yer ve yüzeyler için dezenfektan)

LOREX Dezenfektan Mikroorganizma Etki Tablosu

MİKROORGANİZMA TEMAS SÜRESİ UYGULAMA DOZU ETKİ AZALMA
STAPHYLOCOCCUS AUREUS ATCC 6538(BAKTERİ) 5 DAKİKA 1 L/15mL %99,999
PSEUDOMONAS AERUGİNOSA ATCC 15442 (BAKTERİ) 5 DAKİKA 1 L/15mL %99,999
ESCHERİCHİA COLi ATCC 10536 (BAKTERİ) 5 DAKİKA 1 L/15mL %99,999
ENTEROCOCCUS HİRAE ATCC 10541 (BAKTERİ) 5 DAKİKA 1 L/15mL %99,999
BACİLLUS SUBTİLİS ATCC 6633 (SPOR) 60 DAKİKA 1 L/15mL %99,9
LACTOCOCCUS LACTİS SUPSP.LACTİS BACTERİOPHAGE pooı DSM 4262(ViRUS) 15 DAKİKA 1 L/25mL %99,99
LACTOCOCCUS LACTİS SUPSP.LACTİS BACTERİOPHAGE P008 DSM 10567(VİRÜS) 15 DAKİKA 1 L/25mL %99,99
CANDİDA ALBİCANS ATCC 10231 (FUNGUS) 15 DAKİKA 1 L/15mL %99,99
CANDİDA ALBİCANS ATCC 10231 (FUNGUS) 30 DAKİKA 1 L/ 15mL %99,99
ASPERGİLLUS BRASİLİENSİS ATCC 16404(FUNGUS) 15 DAKİKA 1 L/15mL %99,99
ASPERGİLLUS BRASİLİENSİS ATCC 16404(FUNGUS) 30 DAKİKA 1 L/15mL %99,99
POLİOVİRUS TYPE ı (VİRÜS) 1 DAKİKA 1 L/20 mL %99,99
ADENOVİRÜS TYPE 5(VİRÜS) 1 DAKİKA 1 L/20 mL %99,99
MURİNE NOROVİRÜS (VİRÜS) 1 DAKİKA 1 L/20 mL %99,99
BOVINE ENTEROVIRUS TYPE 1 30 DAKİKA 1 L/20 mL %99,99
M.AVIUM 60 DAKİKA 1 L/15 mL %99,99
PROTEUS VULGARİS ATCC 13315(BAKTERİ) 30 DAKİKA 1 L/15 mL %99,999
ENTEROCOCCUS FAECİUM ATCC 6057 30 SANİYE 1OOm*/8 L %99,99
LEGİONELLA PNEUMOPHİLA ATCC 33152 2 DAKİKA 1OOm*/8 L %99,99
SCENEDESMUS QUARDRİCAUDA(ALG) - - %100
PHORMİDİUM MİNNESOTENSE(ALG) - - %100
OOCYS PARVA (ALG) - - %100

Yukarıdaki tabloda görüldüğü üzere yapılan analizler sonucunda LOREX DEZENFEKTAN bakteri, virüs, alg, fungus ve sporlar üzerinde belirtilen süre ve miktarlarda etkili olduğu kanıtlanmıştır.

BİYOFİLM TABAKASI

Suyun temas ettiği yüzeylerde (su sistemleri, boru hatları, su depoları, suluklar v.b) mikroorganizmaların üremesi, çoğalması ve koloni oluşturması ile meydana gelen ıslak, kaygan ya da jelimsi bir tabakaya BİYOFİLM TABAKASI denir. Bu tabakanın oluştuğu yerlerde çoğalan mikroorganizmalar hayvanlarda hastalığın temel sebebini oluşturmaktadır. Bu tabakanın dezenfekte edilmemiş olması su sistemlerinden geçen suyun kalitesini ve hijyenini bozmaktadır. Dolayısıyla zamanla su sistemlerinde arızalara ve masraflara yol açmaktadır.

İÇME SUYU KALİTESİNİN ARTTIRILMASI

Hayvanlara verilen su dezenfekte edilerek verilmelidir. Mikroorganizmalar su sistemlerinde çok hızlı çoğalırlar, ürerler ve koloni oluştururlar. Mikroorganizmaların bu etkinliklerini ortadan kaldırmanın tek yolu su sistemlerini ve kullanılan sulukları her gün dezenfekte etmektir. Bu uygulama ile kullanılan suyun kalitesi artarken, mikroorganizmaların da yok olması sağlanır.

İÇME SUYU KALİTESİNİN ARTTIRILMASI

Kümeslerde içme suyu dezenfeksiyonunda civciv kümese geldiği günden itibaren 1 ton suya 100 mL kullanılmak suretiyle su kaynağından gelebilecek olan riskleri ve kümeste oluşabilecek bulaşıcı durumu tamamen minimize ederek erken dönem E.coli nedeniyle veya nedeni tespit edilemeyen ölümlerin önüne geçer. Bütün antibiyotiklerle beraber kullanılabilir. Vitamin mineral ve aminoasitlerle kullanımında herhangi bir sakınca yoktur.

Suda Yapılan Aşı Uygulamalarında Aşı Günü Ürün Kullanılmaz
 • Yem atma(diri atma) ve ishal yaşayan sürülerde aynı antibiyotik gibi 3-5 gün devamlı şekilde uygulama yapıldığında sindirim sisteminde probleme neden olan bakteriler veya diğer mikroorganizmalar üzerinde LOREX DEZENFEKTAN ani etki gösterir. Bu sayede sindirim sağlıklı hale döndüğü için yemden yararlanma artar ve kümes içi ortam normale döner. İshalden dolayı altlık ıslanması durur.
 • Damızlık sürülerde kullanım 1 ton suya 150 mL LOREX DEZENFEKTAN kullanılmalıdır. Düzenli kullanım yapıldığında canlı sindirim sistemi problemi yaşamayacağından yumurta kirliliği minimize değerlere düşer. Ayrıca kolloidal gümüşün kemik yapısının yenilenmesine pozitif katkı yaptığından dolayı yumurta kabuk kalitesine olumlu etki sağlar.
 • Kümes genel dezenfeksiyonu ve ayak dezenfeksiyon kaplarında İL suya 25mL LOREX DEZENFEKTAN kullanılır. Bu doz çok etkili olup içersindeki kolloidal gümüşten dolayı kümes kurusa dahi dezenfeksiyon devam eder. Ayak basma kaplarında da aynı doz kullanıma uygun görülür.
 • Kümeste hayvan varken hava dezenfeksiyonu için 100L suya 500mL LOREX DEZENFEKTAN karışımı yapılarak sprey yöntemi ile hava dezenfeksiyonu sağlanır.
 • Pet cooling sistemlerde 1 ton suya 2-5L LOREX DEZENFEKTAN uygulamak hem hava kalitesini arttırır. Hem de petlerin ömrünü uzatır.
KULLANIM ALANI KULLANIM ŞEKLİ KULLANIM MİKTARI
İÇME SUYU (KALİTE ARTTIRIMINDA) DEVAMLI DOZLAMA 100 L Su/15 ML Lorex Dezenfektan
BİYOFİLM TABAKASI ŞOK DOZLAMA 1 L Su/25 ML Lorex Dezenfektan
YEM ATMA VE İSHAL DURUMU 3-5 GÜN SÜREKLİ DOZLAMA 100 L Su/100 ML Lorex Dezenfektan
KÜMES GENEL DEZENFEKSİYONU PÜSKÜRTME 1 L Su /25 ML Lorex Dezenfektan
AYAK BASMA KAPLARINDA SÜREKLİ 1 L Su /25 ML Lorex Dezenfektan
HAVA DEZENFEKSİYONU SPREYLEME 100 L Su/500 ML Lorex Dezenfektan
KÜMES GİRİŞLERİNDE SPREYLEME 1 L Su/25 ML Lorex Dezenfektan
KULUÇKAHANE KRİTİK KONTROL NOKTALARI

LOREX DEZENFEKTAN; Enfekte yumurtalar, civciv tüyleri, hava, personel ve ekipmanla kolay bulaşabilen mikroorganizmaları başta olmak üzere tüm patojenleri tamamen yok etmek üzere oluşturulmuştur.

YUMURTA KABUL VE DEPOLAMA

Eğer yumurtalar çiftlikte dezenfekte edilmiş ise depolama işlemi için hemen yumurta dizilim tepsilerine aktarılmalıdır. Yumurtalar hijyen koşulları bilinmeyen herhangi bir ortamdan geliyor ise, tepsilere dizilmeden dezenfekte edilmelidir. Formaldehit fumigasyonuna alternatif olarak LOREX DEZENFEKTAN sprey veya sisleme yöntemiyle kullanılır.

YUMURTA TRANSFER

Kuluçkahaneden gelen tepsi ve trolleylerin temiz olduğundan emin olunmalıdır. Yumurta transfer araçları, eğer civciv tesliminde kullanılmış ise mutlaka dezenfekte edilmelidir. Tepsi ve trolleyleri çiftlik girişinde veya tepsiler araç üzerindeyken LOREX DEZENFEK TAN ile dezenfekte edin. Ayrıca giriş ve çıkışlarda araç tekerleklerini sulandırılmış LOREX DEZENFEKTAN kullanarak dezenfeksiyon işlemi yapın.

DEZENFEKSİYON YAPILACAK ALAN /EKİPMAN UYGULAMA YÖNTEMİ UYGULAMA DOZU
Üretim Sahasına Giriş Ayak Havuzuna Sürekli 1 L Su/25 mL Lorex Dezenfektan
Araç Giriş Ve Çıkışlarında Spreyleme 1 L Su/25 mL Lorex Dezenfektan
Depolama Şişleme Spreyleme 1 L Su/25 mL Lorex Dezenfektan
Yumurta Transferinde Şişleme 1 L Su/25 mL Lorex Dezenfektan
Setter Bölümü Yıkama 1 L Su/25 mL Lorex Dezenfektan
Havalandırma Ulv Soğuk Şişleme 100 L Su /250 mL Lorex Dezenfektan
Kuluçka makinaları çalışırken nemlendirme suyuna %1-21 lik lorex dezenfektan
solüsyonu giriş ve çıkış makinalarına uygulanabilir.
BÜYÜKBAŞ VE KÜÇÜKBAŞ HAYVANCILIKTA LOREX DEZENFEKTAN KULLANIMI
 • Hayvan barınaklarınını nakil vasıtalarının, kullanılan ekipmanların ve diğer malzemelerin dezenfeksiyonunda (1 L SU / 25 mL LOREX DEZENFEKTAN)
 • Sağımhanelerin ve sağım makinelerinin dezenfeksiyonunda (1 L SU / 25 mL LOREX DEZENFEKTAN)
 • Süt tesisatı (1 L SU / 25 mL LOREX DEZENFEKTAN)
 • Boru hatlarındaki yosunların giderilmesinde (1 L SU / 25 mL LOREX DEZENFEKTAN)
 • Çok yoğun yosunlanmalarda içinde balık yaşamayan havuzlarda ani etki için 100 L suya 1 L şok doz uygulanabilir.
 • Ayak çürüğü, açık deri yaralanmalarında dezenfeksiyon amaçlı (1 L/ 25 L LOREX DEZENFEKTAN) kullanılır.
GENEL OLARAK KULLANIMLARDA

Ürün saf haldeyken ele ve cilde direk temastan kaçının. Göze temas etmesi halinde bol su ile yıkayın. Belirtilen dozlarda kullanımlarda korrozif etki yapmaz.