TİP 4Lorex Dezenfekten

Gıda Ve İşletim Tesislerinde, Makina Ekipmanları, Çalışma Yüzeyleri, Boru Hatları, Tanklar, Taşıyıcı Bantlar, Süzgeçler, Konteyner, Tüketim Kapları Vb. Alanların Dezenfeksiyonunda Kullanılır.

2017/99
Sağlık Bakanlığı Onaylı

akburan kimya

LOREX DEZENFEKTANI hidrojen peroksit ve kolloidal gümüş kullanılarak üretilen yeni nesil konsantre dezenfektan sıvısıdır. İçeriği bakımından benzersiz ve en ileri teknoloji ile üretilmiş yüksek stabilite hidrojen peroksit içermektedir. Gümüş iyonu yerine, nano teknoloji kullanılarak elektriksel yük içermeyen, nano büyüklükte metal gümüş içeren, doğaya ve insana saygılı, kalıntı bırakmayan ve her şartta en iyi şekilde çalışan, uygulandığı her yerde uzun süre etkinlik sağlayan dezenfektandır. Muadil dezenfektanlar içerisinde en ekonomik olma özelliğine sahiptir.

DEZENFEKTAN OLARAK "HİDROJEN PEROKSİT":

Hidojen peroksit yapısı gereği dezenfekte işlemlerinde maximum verim sağlar. Etki güçlerine göre yüksek seviye, orta seviye ve düşük seviye olarak 31 e ayrılan dezenfektan gruplarından yüksek seviye grubuna dahil olan bir dezenfektandır. Bu gurup dezenfektanlar genellikle bakteri endosporları hariç mikroorganizmaların tümünü yarım saat içerisinde veya uygulanan doza bağlı olarak daha kısa sürede öldürebilmektedir.

DEZENFEKTAN OLARAK "GÜMÜŞ":

Gümüşün tedavi edici ve dezenfektan olarak kullanımı eski Arap, Mısır ve Yunan medeniyetlerine kadar gitmekle beraber, eski Çin ve Hindistan kültürlerinde de rastlanılmaktadır. Ancak antibiyotiklerin keşfi ile beraber gümüşün sağlık sistemleri içinde bu kadar yoğun kullanımında bir gerileme görülmüştür. LOREX DEZENFEKTANI da gümüş konsantrasyonu 0,01 mg/ 1 L) düzeyinde tutulmuş olup kullanımda seyreltmeyle birlikte çok daha düşük miktarlara inmektedir. Doğal olarak hem insan sağlığına hemde çevreye herhangi bir tehlikeli etkisi bulunmamaktadır. Gümüş iyonları mikroorganizmanın hücre duvarına tutunarak ilgili mikroorganizmanın hücre metobolizmasını değiştirerek enzimin -SH gurubuna bağlanıp mikroorganizmanın gelişimini durdurur.

DEZENFEKTAN OLARAK "KOLLOİDAL GüMüş VE HİDROJEN PEROKSİT":

Bu etkili kombinasyon, mikroorganizmaların DNA larını ve hücre duvarlarını değiştirmek ve solunum enzim sistemlerini baskılamak sureti ile mikroorganizmalar üzerine direkt öldürücü etki oluşturmaktadır. Gümüşün hidrojen peroksit içindeki varlığı ile artan bakterisidal güç, dezenfeksiyon işlemlerinde maksimum etkiyi göstermektedir.

ÖZELLİKLER
 • Sağlık Bakanlığılnda 2017/99 numaralı biyosidal ruhsatlı üründür.
 • Aktif oksijen bazlıdır, kolloidal gümüş ile stabilize edilmiş hidrojen peroksit içerir.
 • Yüksek düzeyde dezenfeksiyon sağlar.
 • Geniş etki spektrumuna sahiptir.
 • Bakterisidal, virusidal, sporosidal, fungusidal, amibisidal etkilidir.
 • Stabildir ve depo etkilidir.
 • Renksiz ve kokusuzdur.
 • %99,91 dan fazla biyolojik olarak yıkımlanır.
 • Çevrede kalıntı bırakmaz.
 • Düşük dozlarda yüksek düzeyde etkilidir.
 • Doğaya ve insana dost dezenfektandır.
 • Kalıntı bırakmaz.
 • Bozunma ürünü su ve oksijendir.
 • Durulama gerektirmez. Durulama ile gelebilecek kirlilik önlenmiş olur.
 • Konsantre ve ekonomik olup, farklı ürünler için stok maliyetini minimuma indirger.
 • Güçlü etkili ve güvenli bir dezenfektandır. Konsantre dezenfektan olup ekonomiktir.
 • Spreyleme aletleri, El pompası, El ulv cihazı, Dozajlama pompası vb aletlerle kullanıma uygundur.
 • Boru sistemlerinde tam dezenfeksiyon sağlar.
 • Biyofilm tabakasına ve lejyonellaya karşı etkilidir.
 • Test stripleri ile anında ölçüm yapılabilir.
ETKİ ALANI

Sağlık Bakanlığı dezenfektanları 5 tip altında toplamış olup, LOREX DEZENFEKTAN aşağıdaki tipleri ihtiva eder. Tip 4 (Gıda ve yem alanlarında makina ekipmanları, çalışma yüzeyleri, araçları, boru hattı, tanklar, taşıyıcı bantlar ve süzgeçler)

LOREX Dezenfektan Mikroorganizma Etki Tablosu

MİKROORGANİZMA TEMAS SÜRESİ UYGULAMA DOZU ETKİ AZALMA
STAPHYLOCOCCUS AUREUS ATCC 6538(BAKTERİ) 5 DAKİKA 1 L/15mL %99,999
PSEUDOMONAS AERUGİNOSA ATCC 15442 (BAKTERİ) 5 DAKİKA 1 L/15mL %99,999
ESCHERİCHİA COLi ATCC 10536 (BAKTERİ) 5 DAKİKA 1 L/15mL %99,999
ENTEROCOCCUS HİRAE ATCC 10541 (BAKTERİ) 5 DAKİKA 1 L/15mL %99,999
BACİLLUS SUBTİLİS ATCC 6633 (SPOR) 60 DAKİKA 1 L/15mL %99,9
LACTOCOCCUS LACTİS SUPSP.LACTİS BACTERİOPHAGE pooı DSM 4262(ViRUS) 15 DAKİKA 1 L/25mL %99,99
LACTOCOCCUS LACTİS SUPSP.LACTİS BACTERİOPHAGE P008 DSM 10567(VİRÜS) 15 DAKİKA 1 L/25mL %99,99
CANDİDA ALBİCANS ATCC 10231 (FUNGUS) 15 DAKİKA 1 L/15mL %99,99
CANDİDA ALBİCANS ATCC 10231 (FUNGUS) 30 DAKİKA 1 L/ 15mL %99,99
ASPERGİLLUS BRASİLİENSİS ATCC 16404(FUNGUS) 15 DAKİKA 1 L/15mL %99,99
ASPERGİLLUS BRASİLİENSİS ATCC 16404(FUNGUS) 30 DAKİKA 1 L/15mL %99,99
POLİOVİRUS TYPE ı (VİRÜS) 1 DAKİKA 1 L/20 mL %99,99
ADENOVİRÜS TYPE 5(VİRÜS) 1 DAKİKA 1 L/20 mL %99,99
MURİNE NOROVİRÜS (VİRÜS) 1 DAKİKA 1 L/20 mL %99,99
BOVINE ENTEROVIRUS TYPE 1 30 DAKİKA 1 L/20 mL %99,99
M.AVIUM 60 DAKİKA 1 L/15 mL %99,99
PROTEUS VULGARİS ATCC 13315(BAKTERİ) 30 DAKİKA 1 L/15 mL %99,999
ENTEROCOCCUS FAECİUM ATCC 6057 30 SANİYE 1OOm*/8 L %99,99
LEGİONELLA PNEUMOPHİLA ATCC 33152 2 DAKİKA 1OOm*/8 L %99,99
SCENEDESMUS QUARDRİCAUDA(ALG) - - %100
PHORMİDİUM MİNNESOTENSE(ALG) - - %100
OOCYS PARVA (ALG) - - %100

Yukarıdaki tabloda görüldüğü üzere yapılan analizler sonucunda LOREX DEZENFEKTAN bakteri, virüs, alg, fungus ve sporlar üzerinde belirtilen süre ve miktarlarda etkili olduğu kanıtlanmıştır.

GIDA VE YEM ALANLARINDA LOREX DEZENFEKTAN

LOREX DEZENFEKTAN içeriği ve üretim teknolojisi ile birlikte, üretim yapılan gıda tesislerinde, işletme odalarında ve gıda depolama yerlerinde bulunan tesisat, ekipman ve makinelerde planlı ve düzenli uygulamalar sonucunda ortamdaki hijyenin maksimum seviyeye ulaşmasını sağlamaktadır. Bununla birlikte otellerde, gıda işletim tesislerinde yer ve yüzey dezenfektanı olarak kullanılır. Soğuk hava depolarında, sebze ve meyve işletim tesislerinde sebze ve meyve dezenfeksiyonunu sağlamanın yanı sıra, çürüme ve bozulmaları en alt seviyeye indirger.

LOREX DEZENFEKTAN , aseptik dolum tesislerinde özellikle tercih edilebilecek bir numaralı üründür. LOREX DEZENFEKTAN biyofilm tabakasını, enzim ve mikrobiyal organizmaları etkisiz kılıp inaktive olmalarını sağlar. Kaliteli ve sağlıklı bir üretimde; çevre ve çalışanların temiz ve sağlıklı olması gerektiği gibi, işletmede gerçekleştirilecek etkin dezenfeksiyon işlemide önemli yer almaktadır. Hammaddenin işletmeye girişinden son ürün oluşuncaya kadar geçen sürede ürüne çeşitli kaynaklarla mikroorganizmaların bulaşma olasılığı hemen hemen %100' dür. Bu mikroorganizmaların faliyetleri sonucunda üründe koku, yapı, tat ve aroma değişebilmekte ve kalite düşmektedir. Hatta ciddi hastalıklara kadar sebebiyet verebilmektedir. Bir başka etki de pastörizasyon ve sterilizasyon işlemleride bu mikroorganizmaları güçlendirebilmektedir. İşte bunca oluşabilecek olumsuz sonuçları önlemenin ortak noktası LOREX DEZENFEKTAN kullanımıdır.

Bir gıda işletim tesisinde, temizleme yapıldıktan sonra dezenfeksiyon yapılmıyorsa, o temizliğin faydadan çok zararı vardır. Çünkü temizleme ile yerinden çıkarılıp serbest hale getirilen mikroorganizmalar, daha geniş bir yüzeye yayılmakta ve üremelerini yeni ortamda devam ettirmektedir. Bu mikroorganizmaların yok edilmesi ancak LOREX DEZENFEKTAN sayesinde sağlanabilmektedir.

Gıda Ve Yem Alanlarında Lorex Dezenfektan Kullanımı

UYGULAMA ALANI UYGULAMA YÖNTEMİ UYGULAMA SÜRESİ UYGULAMA DOZAJ MİKTARI
Cıp Manuel Min 15 Dakika 1000 Ml / 25 Ml Lorex Dezenfektan
Alet Ve Ekipman Püskürtme, Daldırma Min 15 Dakika 1000 Ml / 25 Ml Lorex Dezenfektan
Oda Dezenfeksiyonu Şişleme Min 15 Dakika 1000 Ml / 25 Ml Lorex Dezenfektan
Yer Ve Yüzey Silme Paspaslama Min 15 Dakika 1000 Ml / 25 Ml Lorex Dezenfektan
Gıda Fabrikaları Atık İşleme Yıkama Sürekli 1000 Ml / 25 Ml Lorex Dezenfektan
Personel Ekipman Dezenfeksiyonu Sisleme 2-3 Dakika 1000 Ml / 25 Ml Lorex Dezenfektan
İÇECEK ÜRETİM ENDÜSTRİSİNDE LOREX DEZENFEKTAN

TEMİZLİK VE DEZENFEKSİYON", içecek üretim endüstrisinde birinci kuraldır. Çeşitli nedenlerle oluşabilecek kirlenme temizleme işlemiyle giderilebilir. Fakat dezenfeksiyon işlemi burada ana temel unsurdur. Bunun için de LOREX DEZENFEKTAN'ın bu sektörde rolü büyüktür. İşletme ortamının havası ve musluk suyu, mikrop veya bakteri ihtiva edebilmektedir. Bu nedenle mümkün olduğunca temiz ve havalı bir ortamda çalışmak ve steril edilmiş su kullanmak tercih nedenidir. Hatta yeni şişelerde bile mikroorganizma içeren kalıntı veya tozlar olabilmektedir. Bir diğer etkende çevrede bulunan kötü kokular üretilen içeceğin veya gıdanın olumsuz manada etkilenmesine sebep olur. Bu nedenle her aşamada kötü kokulardan korunmak için önleminizi almanız gerekmektedir. LOREX DEZENFEKTAN üretim yerinizdeki zararlı mikroorganizmaları.

İçecek Üretim Yerlerinde Lorex Dezenfektan Kullanım Alan Ve Miktarı

KULLANIM YERİ UYGULAMA YÖNTEMİ KULLANIM MİKTARI
Hammadde depolarında yer yüzey Sürekli 1000 mL / 25 mL Lorex Dezenfektan
Şişe dolum üniteleri Silme, paspaslama 1000 mL / 25 mL Lorex Dezenfektan
Fermantasyon tankları Püskürtme, yıkama 1000 mL / 25 mL Lorex Dezenfektan
Boru hatları, pompalar, basınç makinaları Yıkama püskürtme 1000 mL / 25 mL Lorex Dezenfektan
Depolama tankları Manuel 1000 mL / 25 mL Lorex Dezenfektan
Çalışan giysileri Yıkama ıpüskürtme 1000 mL / 25 mL Lorex Dezenfektan
Bütün bunların yanısıra lorex dezenfektan'ın sebze ve meyveler üzerinde etkisi de çok büyüktür.

100 l su /300 lorex dezenfektanla hazırlanan çözelti daldırma ve püskürtme yöntemiyle sebze ve meyveleri hem dezenfekte etmekde hemde uzun süre çürümeden ve bozulmadan doğallığını korumasını sağlamaktadır.

GENEL OLARAK KULLANIMLARDA;

Ürün saf haldeyken ele ve cilde direk temastan kaçının göze temas etmesi halinde bol su ile yıkayın. Belirtilen dozlarda kullanımlarda korrozif etki yapmaz.